Corona virus

Geachte relatie,

 

Vanwege het Corona virus en de berichtgeving hieromtrent van de Nederlandse overheid hebben wij besloten om de contacten met onze relaties

en leveranciers zoveel mogelijk te beperken.

 

Wij nemen deze voorzorgsmaatregelen om ons zelf  en ons personeel niet bloot te stellen aan een mogelijke besmetting waardoor de voortzetting van de

werkzaamheden in gevaar kan komen.

 

Vanaf heden tot en met 6 april is ons bedrijf  voor bezoekers gesloten.

 

Wij vertrouwen op uw begrip, mocht u vragen hebben dan  kunt u altijd contact opnemen.

 

============================================================================================================================

 

Dear Client,

Because of the Corona virus and the reporting by the Dutch government about this, we have decided to limit contact with our relations and suppliers as much as possible.

We take these precautions to not expose ourselves and our staff to a potential contamination that could cause the continuation of the work  be endangered.

Our company is closed to visitors from today until April 6.

We rely on your understanding, if you have any questions please do not hesitate to contact us.

 

=============================================================================================================================

 

Liebe Beziehung,

Wegen des Corona-Virus und der Berichterstattung der niederländischen Regierung haben wir entschieden Kontakte zu unseren Beziehungen und

Lieferanten so weit wie möglich ein zu schränken.

Wir treffen diese Vorsichtsmaßnahmen, um uns und unsere Mitarbeiter keiner potenziellen Kontamination auszusetzen, die die Fortsetzung der

Arbeit in Gefahr bringen kann.

Unser Unternehmen ist von heute bis zum 6. April für Besucher geschlossen.

Wir verlassen uns auf Ihr Verständnis. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.

 

 

Met vriendelijke groet / With kind regards/mit freundlichen Grüssen

 

Team Jachtwerf Maronier